Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

F Talens Indomarmer stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt F Talens IndoMarmer geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website.

Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via [email protected]

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Beëindigen website

F Talens Indomarmer mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. F Talens Indomarmer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Privacy

F Talens Indomarmer behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan F Talens Indomarmer de toegang tot de website monitoren.

Contact

Via de Klantenservice pagina, Telefoon +31402405444 of email [email protected] kunt u contact met ons opnemen.